กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนกร บุญเอ็ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรพรรณ พ่วงพูน
ครูอัตราจ้าง