ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็น (อ่าน 48) 19 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 14) 18 มี.ค. 63
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 13) 18 มี.ค. 63
เกณฑ์การตัดสินรายการแข่งขันทักษะวิชาการ MP OPEN HOUSE 2020 (อ่าน 14) 29 ม.ค. 63
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ MP OPEN HOUSE 2020 (อ่าน 15) 29 ม.ค. 63
กำหนดการงานเปิดบ้านวิชาการ MP OPEN HOUSE 2020 (อ่าน 53) 29 ม.ค. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 50) 13 ม.ค. 63
ประกาศแจ้งรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 305) 15 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 337) 08 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม (อ่าน 329) 02 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฎิบัติงานธุรกการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม (อ่าน 295) 25 ต.ค. 61
การเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 444) 02 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.20126 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ (อ่าน 431) 10 ม.ค. 61
ประกาศการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 505) 26 ธ.ค. 60
ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา (อ่าน 615) 01 ส.ค. 59