คณะผู้บริหาร

นายวีระพนธ์ คำดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนานนท์ ศรีคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา