รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
86 หมู่ 4   ตำบลด่านแม่คำมัน  อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
เบอร์โทรศัพท์ 055816145 เบอร์แฟกส์ 055816145
Email : office@dmpschool.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :