รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วิจิตตรา ปีกลม (หนิง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : peeklom13@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : EPCO INTERTRADE CO,. LTD
ตำแหน่ง : PROGRAMMER
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 471 ห้อง340 ถ.เพรชเกษม แขวง ภาษีเจริญ เขต บางหว้า

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ส.ค. 2560,10:37 น.   หมายเลขไอพี : 124.120.193.46


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล