รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย จีระศักดิ์ อยู่ลพ (อบเชย)
ปีที่จบ : ม.3/2545   รุ่น : 5
อีเมล์ : Pochcharawat@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Lixil thai
ตำแหน่ง : Painting
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นวนคร ปทุมธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ก.ย. 2559,20:43 น.   หมายเลขไอพี : 183.89.107.196


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล