รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์พัฒน์ พยุงหอม (เอ็ม)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 7
อีเมล์ : tunerboy06@windowslive.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บจม.แมกเนคอมพ์ พรีชิ่ชั่น เทคโนโลยี
ตำแหน่ง : Technician
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 162 ม.5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ม.ค. 2558,12:21 น.   หมายเลขไอพี : 171.5.112.155


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล