รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายกรกช จันทร (เกมมี่)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 8
อีเมล์ : Ssmplant@outlook.co.th
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : SSM@MACHINERY CO.,LTD.
ตำแหน่ง : Programer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 14/2 ม.2 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ก.ค. 2557,22:31 น.   หมายเลขไอพี : 118.173.189.51


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล