รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเอมวิกา ด้วงบ้านยาง (เอม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 7
อีเมล์ : wei_na@windowslive.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนพุ่ยฮัว
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 151 ม.1 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ก.พ. 2557,15:13 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.81.122


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล