รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล แสงชัย (บอม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 11
อีเมล์ : bomp_tossapol_s@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Dow Chemical Company
ตำแหน่ง : Leader
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 8 ถนนไอ4 ตำบลนิคมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ธ.ค. 2556,15:55 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.185.84


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล