รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ แจ่มแจ้ง (พรรณ)
ปีที่จบ : 1996   รุ่น : 1
อีเมล์ : punny_2524@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ปัพโล่สเต็กเฮ้าภูเก็ต
ตำแหน่ง : เชฟอาหารไทย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: จ.ภูเก็ต

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ธ.ค. 2556,10:32 น.   หมายเลขไอพี : 115.67.103.180


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล