รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยธิดา ตาอุด (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 13
อีเมล์ : fay_2537_love@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ้าน แรงงาน จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 120 ม.2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ธ.ค. 2556,11:55 น.   หมายเลขไอพี : 58.11.17.53


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล