ผู้บริหาร

นายศุภชัย สิงห์โต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2013
ปรับปรุง 13/11/2020
สถิติผู้เข้าชม 450163
Page Views 641857
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการ
รูปภาพกิจกรรม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ บ้านแก่ง ตรอน 0864454224
2 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ แสนตอ น้ำปาด 055-481003
3 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม บ้านโคก บ้านโคก
4 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา บ้านโคน พิชัย 0-5545-5044
5 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ด่านแม่คำมัน ลับแล 055816145
6 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อม ลับแล 055-453416
7 โรงเรียนน้ำริดวิทยา น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ 0-5544-7418
8 โรงเรียนแสนตอวิทยา แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ 055446330