ผู้บริหาร

นายวีระพนธ์ คำดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2013
ปรับปรุง 11/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 736920
Page Views 989899
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการ
รูปภาพกิจกรรม
วิดิโอการสอนออนไลน์
กรมจัดหางาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ บ้านแก่ง ตรอน 0864454224
2 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ท่าปลา ท่าปลา
3 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ แสนตอ น้ำปาด 055-481003
4 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม บ้านโคก บ้านโคก 055486363
5 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา บ้านโคน พิชัย 0-5545-5044
6 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ด่านแม่คำมัน ลับแล 055816145
7 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อม ลับแล 055-453416
8 โรงเรียนน้ำริดวิทยา น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ 0-5544-7418
9 โรงเรียนแสนตอวิทยา แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ 055446330